TRANSLATE | RSS - FEED

[NOTA IMPORTANTA]

FeedListing the reference feed listing

Monday, June 25, 2018

Consilierii municipali, convocaţi în şedinţă. Iată convocatorul! • FOLLOW TWITTER


 • Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, joi, 28 iunie 2018, ora 14.00, în...

  vezi sursa: https://www.replicaonline.ro/consilierii-municipali-convocati-in-sedinta-iata-convocatorul-359168/


 • sheet music today
 • postari recente
 • postari aleatorii
 • [NOTA IMPORTANTA]
 • Link Ads Affiliate: Songs - Music


 • SHEET MUSIC SONGS: http://shetm.soup.io


 • Link afiliat: : parfumuri cosmetice si accesorii


 • Parteneri
 • Politicieni
 • Partide politice
 • Abonati-va intr-un cititor

 • Yahoo News - Latest News - Headlines - Politics

 • Political News from Arges

 • blog afiliat

 • I am P I F 1 0 Q 3 T

 • kiosk/iname21 sheet music

 • Subscribe in a reader

  Enter your email address:

  Delivered by FeedBurner
  Deputata Tudorița Lungu (PNL): Criza forţei de muncă este un rezultat al lipsei de viziune • FOLLOW TWITTER


 • Trăiesc tot mai acut în ultima vreme sentimentul că aici, în Parlament, aducem în discuţie subiecte poate nu întotdeauna suficient de relevante pentru vremurile şi societatea în care trăim. Mă tem că declaraţiile noastre politice au darul doar de a ne culpabiliza reciproc şi că adevăratele probleme, transformate în fenomene sociale, nu nasc dezbaterea care […]

  Articolul Deputata Tudorița Lungu (PNL): Criza forţei de muncă este un rezultat al lipsei de viziune a fost publicat in Ziarul de Bacau.  vezi sursa: https://zdbc.ro/deputata-tudorita-lungu-pnl-criza-fortei-de-munca-este-un-rezultat-al-lipsei-de-viziune/


 • sheet music today
 • postari recente
 • postari aleatorii
 • [NOTA IMPORTANTA]
 • Link Ads Affiliate: Songs - Music


 • SHEET MUSIC SONGS: http://shetm.soup.io


 • Link afiliat: : parfumuri cosmetice si accesorii


 • Parteneri
 • Politicieni
 • Partide politice
 • Abonati-va intr-un cititor

 • Yahoo News - Latest News - Headlines - Politics

 • Political News from Arges

 • blog afiliat

 • I am P I F 1 0 Q 3 T

 • kiosk/iname21 sheet music

 • Subscribe in a reader

  Enter your email address:

  Delivered by FeedBurner
  De duminică se aplică noile reguli privind controlul GDPR. Procedură, sancţiuni, soluţionarea plângerilor şi căile de atac • FOLLOW TWITTER


 • Semnalăm noutăţile aduse prin Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Legea de modificare este în vigoare din 24 iunie şi a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 503/2018. 

  Înainte de a detalia dispoziţii noi privind controlul şi soluţionarea plângerilor, trebuie să notăm că, prin această lege:

  • este abrogată Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Toate trimiterile la Legea nr. 677/2001, din actele normative se interpretează ca trimiteri la Regulamentul general privind protecția datelor și la legislația de punere în aplicare a acestuia;
  • sunt transpuse dispozițiile art. 41 din Directiva nr. 680/2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date;
  • este creat cadrul instituțional necesar aplicării în România în principal a prevederilor art. 51-55, art. 57-59, art. 62, 68, 77, 79, 80 și ale art. 82-84 din Regulamentul UE nr. 679/2016 (GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei nr. 46/1995. 

  Controlul din partea Autorităţii naţionale de supraveghere

  • Prin atribuţiile prevăzute de dispoziţiile de completare, Autoritatea națională de supraveghere efectuează investigații, în cazurile și condițiile prevăzute în competența sa, prin personalul împuternicit în acest scop.

  • Personalul de control are dreptul să efectueze investigații, inclusiv inopinate, să ceară și să obțină de la operator și persoana împuternicită de operator, precum și, după caz, de la reprezentantul acestora, la fața locului și/sau în termenul stabilit, orice informații și documente, indiferent de suportul de stocare, să ridice copii de pe acestea, să aibă acces la oricare dintre incintele operatorului și persoanei împuternicite de operator, precum și să aibă acces și să verifice orice echipament, mijloc sau suport de stocare a datelor, necesare desfășurării investigației, în condițiile legii.

  • În situația în care personalul de control este împiedicat în orice mod în exercitarea atribuțiilor de serviciu, Autoritatea națională de supraveghere poate solicita autorizarea judiciară dată prin încheiere de către președintele Curții de Apel București sau de către un judecător delegat de acesta. O copie a autorizației judiciare se comunică obligatoriu entității controlate înainte de începerea investigației.

   În toate situațiile, investigația nu poate începe înainte de ora 8:00 și nu poate continua după ora 18:00 și trebuie efectuată în prezența persoanei la care se efectuează investigația sau a reprezentantului său. Investigația poate continua și după ora 18:00 numai cu acordul scris al persoanei la care se efectuează aceasta sau a reprezentantului său.

  • Autoritatea națională de supraveghere poate dispune efectuarea de expertize și audierea persoanelor ale căror declarații sunt considerate relevante și necesare desfășurării investigației.

  • În activitatea de control, Autoritatea națională de supraveghere poate dispune aplicarea de măsuri corective prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, inclusiv de sancțiuni contravenționale, poate formula recomandări și poate sesiza alte autorități competente, după caz.

  • Sancțiunile contravenționale principale pe care le aplică Autoritatea națională de supraveghere, sunt mustrarea și amenda. Sancțiunile pot fi aplicate în termen de 3 ani de la data săvârșirii faptei. În cazul încălcărilor care durează în timp sau al celor constând în săvârșirea, în baza aceleiași rezoluții, la intervale diferite de timp, a mai multor acțiuni sau inacțiuni, care prezintă, fiecare în parte, conținutul aceleiași contravenții, prescripția începe să curgă de la data constatării sau de la data încetării ultimului act ori fapt săvârșit, dacă acest moment intervine anterior constatării.

  • Împotriva procesului-verbal de constatare/sancționare și/sau a deciziei de aplicare a măsurilor corective, după caz, operatorul sau persoana împuternicită de operator poate introduce contestație în contencios administrativ, în termen de 15 zile de la înmânare, respectiv de la comunicare. Hotărârea prin care s-a soluționat contestația poate fi atacată numai cu apel. Apelul se judecă de curtea de apel competentă. În toate cazurile, instanțele competente sunt cele din România.

  Soluționarea plângerilor

  • Orice persoană vizată care consideră că prelucrarea datelor sale cu caracter personal încalcă prevederile legale în vigoare are dreptul de a depune plângere la Autoritatea națională de supraveghere, în special în cazul în care reședința sa obișnuită, locul său de muncă sau presupusa încălcare se află sau, după caz, are loc pe teritoriul României. Plângerea poate fi depusă inclusiv prin mijloacele electronice de comunicare.

   Autoritatea națională de supraveghere informează persoana vizată cu privire la admisibilitatea plângerii, în termen de cel mult 45 de zile de la înregistrare.

  • Autoritatea informează persoana vizată în legătură cu evoluția sau cu rezultatul investigației întreprinse în termen de 3 luni de la data la care s-a comunicat acesteia că plângerea este admisibilă. Informarea va cuprinde și calea de atac împotriva Autorității naționale de supraveghere.

  • În cazul nerespectării procedurii, persoana vizată se poate adresa instanţei de contencios administrativ. 

  Căi de atac judiciare

   Dacă în urma exercitării atribuțiilor sale legale, Autoritatea națională de supraveghere apreciază că au fost încălcate oricare dintre drepturile persoanelor vizate garantate de reglementările legale din domeniul protecției datelor personale, poate sesiza instanța competentă. Persoana vizată dobândește de drept calitatea de reclamant, urmând a fi citată în această calitate. Dacă persoana vizată își însușește acțiunea, încetează calitatea procesuală activă a Autorității naționale de supraveghere. Dacă persoana vizată nu își însușește acțiunea formulată de Autoritatea națională de supraveghere, instanța anulează cererea potrivit Codului de procedură civilă.

   Acțiunile și cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac ordinare sau extraordinare, formulate de Autoritatea națională de supraveghere, sunt scutite de la plata taxelor judiciare de timbru.

   Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere Autorității naționale de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa instanței competente pentru apărarea drepturilor garantate de legislația aplicabilă, care le-au fost încălcate.

  Ai nevoie de Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

  comentarii

  Post-ul De duminică se aplică noile reguli privind controlul GDPR. Procedură, sancţiuni, soluţionarea plângerilor şi căile de atac apare prima dată în .  vezi sursa: https://legestart.ro/de-duminica-se-aplica-noile-reguli-privind-controlul-gdpr-procedura-sanctiuni-solutionarea-plangerilor-si-caile-de-atac/


 • sheet music today
 • postari recente
 • postari aleatorii
 • [NOTA IMPORTANTA]
 • Link Ads Affiliate: Songs - Music


 • SHEET MUSIC SONGS: http://shetm.soup.io


 • Link afiliat: : parfumuri cosmetice si accesorii


 • Parteneri
 • Politicieni
 • Partide politice
 • Abonati-va intr-un cititor

 • Yahoo News - Latest News - Headlines - Politics

 • Political News from Arges

 • blog afiliat

 • I am P I F 1 0 Q 3 T

 • kiosk/iname21 sheet music

 • Subscribe in a reader

  Enter your email address:

  Delivered by FeedBurner
  Ludovic Orban: Aşteptăm poziţionarea UDMR la moţiune. PPE a avertizat Uniunea privind susţinerea PSD la legile justiţiei • FOLLOW TWITTER


 • Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat duminică, la Suceava, că a purtat discuţii cu UDMR şi aşteaptă o decizie a Uniunii în legătură cu votul la moţiunea de cenzură.
  Citește mai departe...

  vezi sursa: http://www.romaniatv.net/ludovic-orban-asteptam-pozitionarea-udmr-la-motiune-ppe-a-avertizat-uniunea-privind-sustinerea-psd-la-legile-justitiei_426724.html


 • sheet music today
 • postari recente
 • postari aleatorii
 • [NOTA IMPORTANTA]
 • Link Ads Affiliate: Songs - Music


 • SHEET MUSIC SONGS: http://shetm.soup.io


 • Link afiliat: : parfumuri cosmetice si accesorii


 • Parteneri
 • Politicieni
 • Partide politice
 • Abonati-va intr-un cititor

 • Yahoo News - Latest News - Headlines - Politics

 • Political News from Arges

 • blog afiliat

 • I am P I F 1 0 Q 3 T

 • kiosk/iname21 sheet music

 • Subscribe in a reader

  Enter your email address:

  Delivered by FeedBurner
  Sediul PSD din Satu Mare, atacat cu sticle incendiare • FOLLOW TWITTER


 • Sediul PSD din centrul vechi al municipiului Satu Mare a fost atacat duminică, la intrare fiind puse două sticle incendiare care au explodat, a anunţat, pe pagina de Facebook, conducerea partidului.
  Citește mai departe...

  vezi sursa: http://www.romaniatv.net/sediul-psd-din-satu-mare-atacat-cu-sticle-incendiare_426723.html


 • sheet music today
 • postari recente
 • postari aleatorii
 • [NOTA IMPORTANTA]
 • Link Ads Affiliate: Songs - Music


 • SHEET MUSIC SONGS: http://shetm.soup.io


 • Link afiliat: : parfumuri cosmetice si accesorii


 • Parteneri
 • Politicieni
 • Partide politice
 • Abonati-va intr-un cititor

 • Yahoo News - Latest News - Headlines - Politics

 • Political News from Arges

 • blog afiliat

 • I am P I F 1 0 Q 3 T

 • kiosk/iname21 sheet music

 • Subscribe in a reader

  Enter your email address:

  Delivered by FeedBurner
  Șoc la vârful PNL! Cum a fost umilit un lider greu al PNL din vestul țării, de conducerea centrală • FOLLOW TWITTER


 • La nivel local au existat, încă de săptămâna trecută, zvonuri că primarul Gheorghe Falcă se află pe lista PNL pentru Europarlamentare doar pe un loc 7, neeligibil și se conturau opinii conform cărora acesta nu va apărea pe lista finală a partidului. Această decizie având la bază imaginea proastă, din ultima vreme,  a primarului Gheorghe Falcă și eventuala lipsă de expertiză a acestuia în vreun domeniu de interes.

  PNL și-a conturat lista pentru alegerile europarlamentare, primul pe aceasta urmând să fie chiar liderul partidului, Ludovic Orban. Alte nume grele, precum Gheorghe Falcă sau Vlasile Blaga au fost înlăturate, potrivit unor surse din interiorul formațiunii.

  Conform surselor citate, pe lista scurtă pentru alegerile europarlamentare se află în acest moment: Ludovic Orban, Siegfried Mureșan (venit recent din PMP), Ionel Dancă Marian Jean Marinescu, Daniel Buda, Violeta Alexandru (propusă de Cioloș pentru a prelua functia de ministru delegat pentru dialog social), Cristian Bușoi.

  Justificarea din interiorul partidului ar fi fost că PNL poate pierde mandate de primari la Alba și Arad cu aceste nominalizări.

  Oficial, criteriile care vor sta la baza alegerii candidaților pentru europarlamentarele din 2019, vor fi stabilite în următorul Consiliu Național, care ar fi trebuit să se organizeze în luna iunie.

  Președintele PNL a declarat că va „fi foarte exigent în ceea ce priveşte candidaţii. Nu poţi să trimiţi pe oricine la Bruxelles. Candidaţii trebuie să aibă expertiză cel puţin într-un domeniu, pentru că acolo dezbaterea în comisiile de specialitate este extrem de serioasă, iar noi, ca să existăm în această dezbatere şi să putem influenţa deciziile în avantajul României, trebuie să avem oameni foarte bine pregătiţi”.
  sursa:  stiripesurse.ro


  vezi sursa: https://www.banatulazi.ro/soc-la-varful-pnl-cum-a-fost-umilit-un-lider-greu-al-pnl-din-vestul-tarii-de-conducerea-centrala/


 • sheet music today
 • postari recente
 • postari aleatorii
 • [NOTA IMPORTANTA]
 • Link Ads Affiliate: Songs - Music


 • SHEET MUSIC SONGS: http://shetm.soup.io


 • Link afiliat: : parfumuri cosmetice si accesorii


 • Parteneri
 • Politicieni
 • Partide politice
 • Abonati-va intr-un cititor

 • Yahoo News - Latest News - Headlines - Politics

 • Political News from Arges

 • blog afiliat

 • I am P I F 1 0 Q 3 T

 • kiosk/iname21 sheet music

 • Subscribe in a reader

  Enter your email address:

  Delivered by FeedBurner
  Iohannis anunţă că va candida pentru un nou mandat la Preşedinţie/ Reacţiile politicienilor. Buzatu: Prevesteşte o nouă nenorocire pentru România/ Barna: Mesaj că va rămâne să lupte împotriva a ceea ce face PSD • FOLLOW TWITTER


 • Klaus Iohannis a anunţat că este hotărât să candideze pentru încă un mandat de preşedinte al României.  Klaus Iohannis anunţă că va candida pentru un nou mandat la Preşedinţie

  ”Vreau să vă comunic acum, aici în această dimineaţă frumoasă: sunt ferm hotărât să candidez pentru încă un mandat de preşedinte al României”, a spus sâmbătă la Sibiu Klaus Iohannis.

  Preşedintele Klaus Iohannis a precizat sâmbătă la Sibiu că a decis să facă anunţul despre candidatura sa la al…  citeste mai mult aici  vezi sursa: http://www.romania24.net/iohannis-anunta-ca-va-candida-pentru-un-nou-mandat-la-presedintie-reactiile-politicienilor-buzatu-prevesteste-o-noua-nenorocire-pentru-romania-barna-mesaj-ca-va-ramane-sa-lupte-impotriva-a-ceea-c/


 • sheet music today
 • postari recente
 • postari aleatorii
 • [NOTA IMPORTANTA]
 • Link Ads Affiliate: Songs - Music


 • SHEET MUSIC SONGS: http://shetm.soup.io


 • Link afiliat: : parfumuri cosmetice si accesorii


 • Parteneri
 • Politicieni
 • Partide politice
 • Abonati-va intr-un cititor

 • Yahoo News - Latest News - Headlines - Politics

 • Political News from Arges

 • blog afiliat

 • I am P I F 1 0 Q 3 T

 • kiosk/iname21 sheet music

 • Subscribe in a reader

  Enter your email address:

  Delivered by FeedBurner
  Virus: les Indiens de Bangalore font des stocks avant leur reconfinement - #Virus: | via #aePiot

  Sheet Music - sheet music for teachers, school and students Virus: les Indiens de Bangalore font des stocks avant leur reconfinement - #d...

  Aleator