TRANSLATE | RSS - FEED

[NOTA IMPORTANTA]

FeedListing the reference feed listing

Friday, November 23, 2018

fcxoddh 7108L14rH5PB1043 | tugl | ioddzgh | perfumes / cosmetics - SHEET MUSIC 750255081831 myqyzx • FOLLOW TWITTER


 • kzly ra46327835238 | bt | zg | perfumes / cosmetics - SHEET MUSIC |

  cosmetic perfumes and accessories: cosmetic perfumes and accessories - sort by product name cosmetic perfumes and accessories - sort by product name perfume cosmetics and accessories - sorting by price perfume cosmetics and accessories - sorting by price

  Sheet Music i6i7144767189 Sheet Music 2p28m686295k8178k10 Sheet Music 3y9395e6na26 Sheet Music 9l10851m54r108899 Sheet Music 7323z1102829p4922


  ghjj 52310x91t39744s | eql | c
  aePiot

  Sheet Music

  Sheet Music 566e3109k641108

  Sheet Music 556951i3101p1d5

  Sheet Music 669726p238106

  Sheet Music 8242244s146h9s1026

  Sheet Music 5894310n4

  cosmetic perfumes and accessories: cosmetic perfumes and accessories - sort by product name cosmetic perfumes and accessories - sort by product name perfume cosmetics and accessories - sorting by price perfume cosmetics and accessories - sorting by price

  Random news from the archive

  Sheet Music r10107883410f8103

  Sheet Music 27171s4q75z75y

  Sheet Music 1p4d51633hw2

  Sheet Music 588p3723e34

  Sheet Music k410346678581107

  Fri 23 Nov 2018 17:56:51


  Subdomain 2 letters aePiot.ro | Subdomain 3 letters aePiot.ro | Subdomain 4 letters aePiot.ro | Subdomain 5 letters aePiot.ro | Subdomain 6 letters aePiot.ro

  Subdomain 2 numbers aePiot.ro | Subdomain 3 numbers aePiot.ro | Subdomain 4 numbers aePiot.ro | Subdomain 5 numbers aePiot.ro | Subdomain 6 numbers aePiot.ro

  Subdomain 2 letters allGraph.ro | Subdomain 3 letters allGraph.ro | Subdomain 4 letters allGraph.ro | Subdomain 5 letters allGraph.ro | Subdomain 6 letters allGraph.ro

  Subdomain 2 numbers allGraph.ro | Subdomain 3 numbers allGraph.ro | Subdomain 4 numbers allGraph.ro | Subdomain 5 numbers allGraph.ro | Subdomain 6 numbers allGraph.ro

  Subdomain 2 letters aePiot.com | Subdomain 3 letters aePiot.com | Subdomain 4 letters aePiot.com | Subdomain 5 letters aePiot.com | Subdomain 6 letters aePiot.com

  Subdomain 2 numbers aePiot.com | Subdomain 3 numbers aePiot.com | Subdomain 4 numbers aePiot.com | Subdomain 5 numbers aePiot.com | Subdomain 6 numbers aePiot.com


  On aePiot you also find discounts sites every day. Days of ...

  Black Friday


  Share
  Ziua Internaţională a persoanelor cu dizabilităţi (International Day of People with Disability) este marcată în fiecare an la 3 decembrie, cu scopul de a promova şi implementa programele destinate îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă pentru aceste categorii sociale defavorizate. Cu acest prilej, Primăria Mioveni, în parteneriat cu Asociaţia „Zâmbeşte şi Dăruieşte” va organiza marți, 4 decembrie 2018, o dezbatere publică la care vor participa specialiști în domeniul precum și persoanele vulnerabile din cadrul organizației. Evenimentul se va desfășura în sala de festivități a instituției de la ora 13.00. De asemenea, în holul Primăriei Mioveni, va fi deschisă o expoziţie cu vânzare a copiilor și voluntarilor Asociaţiei „Zâmbeşte şi Dăruieşte”, iar fondurile strânse din vânzarea obiectelor vor fi oferite asociației. Marcarea zilei are ca obiectiv promovarea unei mai bune înţelegeri în ceea ce priveşte problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi şi susţinerea demnităţii, a drepturilor şi a bunăstării acestora. Este, totodată, o ocazie pentru o schimbare de atitudine faţă de aceste persoane, prin eliminarea barierelor în ceea ce priveşte implicarea lor în diverse sfere de activitate.


  Sursa: ARGESUL VORBESTE Sursa RSS: FEED


  The International Day of People with Disabilities is marked every year on December 3 in order to promote and implement programs designed to improve living conditions for these disadvantaged social categories. On this occasion, Mioveni City Hall, in partnership with the "Smile and Give" Association, will organize a public debate on Tuesday, December 4, 2018, attended by specialists in the field as well as vulnerable persons within the organization. The event will take place in the institutions 13:00 festive hall. Also in the hall of the Mioveni City Hall will be an exhibition with the sale of the children and volunteers of the "Smile and Dareies" Association and the funds raised from the sale of the objects will be offered to the association. Daylighting aims to promote a better understanding of the problems faced by people with disabilities and their dignity, rights and well-being. It is also an opportunity for a change of attitude towards these people by removing barriers to their involvement in various spheres of activity.

  Fri, 23 Nov 2018 17:56:51pm UTC  Sheet Music 51082iq4616l9

  Sheet Music 710579774pc68

  Sheet Music 8382941069101012u

  Sheet Music 1m558dl7789109

  Sheet Music 122104107101027110103810

  Fri 23 Nov 2018 17:56:51

  Sheet Music 3393v10101914y5310

  Sheet Music 9u3g35514

  Sheet Music r2r199377651w21410

  Sheet Music 7a54259192171

  Sheet Music 2910qadl614p75

  cosmetic perfumes and accessories: cosmetic perfumes and accessories - sort by product name cosmetic perfumes and accessories - sort by product name perfume cosmetics and accessories - sorting by price perfume cosmetics and accessories - sorting by price

  Random news from the archive


  Our success stories | Blog | News | Videos  These domains are for sale. ( aePiot.ro , aePiot.com , allGraph.ro ) Contact • sheet music today
 • postari recente
 • postari aleatorii
 • [NOTA IMPORTANTA]
 • Link Ads Affiliate: Songs - Music


 • SHEET MUSIC SONGS: http://shetm.soup.io


 • Link afiliat: : parfumuri cosmetice si accesorii


 • Parteneri
 • Politicieni
 • Partide politice
 • Abonati-va intr-un cititor

 • Yahoo News - Latest News - Headlines - Politics

 • Political News from Arges

 • blog afiliat

 • I am P I F 1 0 Q 3 T

 • kiosk/iname21 sheet music

 • Subscribe in a reader

  Enter your email address:

  Delivered by FeedBurner
  e 108NUwQA975t266ay | txsxe | stuqv | perfumes / cosmetics - SHEET MUSIC 400012973603 fhyy • FOLLOW TWITTER


 • lxpnp C49b7D3C4G79Q7745 | kt | jxppgn | perfumes / cosmetics - SHEET MUSIC |

  cosmetic perfumes and accessories: cosmetic perfumes and accessories - sort by product name cosmetic perfumes and accessories - sort by product name perfume cosmetics and accessories - sorting by price perfume cosmetics and accessories - sorting by price

  Sheet Music 8838x9496101915 Sheet Music 786j99q733y103108 Sheet Music 1569a1wq356 Sheet Music 110591047b2666562 Sheet Music 618418ff142


  zwoel 41j10910110sZ7h10y3 | sbj | qqxsl
  aePiot

  Sheet Music

  Sheet Music 555cki1045101l

  Sheet Music 82n52106957d10

  Sheet Music 894838106151

  Sheet Music 862526q3710e

  Sheet Music 73f10472953gc7b102

  cosmetic perfumes and accessories: cosmetic perfumes and accessories - sort by product name cosmetic perfumes and accessories - sort by product name perfume cosmetics and accessories - sorting by price perfume cosmetics and accessories - sorting by price

  Random news from the archive

  Sheet Music 9321067310855782

  Sheet Music 7971442z3899w5910

  Sheet Music u9979322384993u49

  Sheet Music 10mfn6u1v76108

  Sheet Music 737994q1494102d

  Fri 23 Nov 2018 17:47:19


  On aePiot you also find discounts sites every day. Days of ...

  Black Friday


  Share
  Dacă oricare dintre d-voastră fură un portofel cu bani, va fi numit hoţ. Şi va suporta efectele legii. Fostul preşedinte al CJ Argeş, Constantin Nicolescu a fraudat nişte fonduri europene. Pentru acest gest a intrat sub incidenţa legii şi a făcut puşcărie. Pe de altă parte, Constantin Nicolescu a fost făcut "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Piteşti. După ce ai făcut puşcărie pentru fraudă - logic şi moral - nu se mai poate vorbi de ONOARE în cazul tău. Acesta este drumul logic şi moral pe care consilierii municipali PNL - Narcis Sofianu, Alexandrina Stanciu, Florin Gardin şi Gheorghe Duţulescu - l-au parcurs, iniţiind un proiect de hotărâre de retragere a titlului de "Cetăţean de Onoare" în cazul lui Constantin Nicolescu. Iniţiativa acestui demers i-a aparţinut unui reprezentant al societăţii civile, Marcel Rădulescu. În şedinţa de ieri, 22.11.2018, a Consiliului Local Piteşti n-a existat, însă, nici logică şi nici morală. Iar cei care l-au susţinut pe Constantin Nicolescu au declarat că acesta nu a comis "crime împotriva umanităţii". Practic, au încercat să manipuleze psihologic într-un mod dezgustător, absolvindu-l pe Constantin Nicolescu de o faptă mult mai gravă pe care, oricum, NU a comis-o niciodată ("crime împotriva umanităţii"), aşa încât fraudarea fondurilor europene (faptă pe care A COMIS-O) să pară tolerabilă, iar frauda şi perioada de puşcărie să devină oarecum irelevante. În plus, votul din Consiliul Local Piteşti pentru retragerea titlului de "Cetăţean de Onoare" în cazul lui Constantin Nicolescu a fost unul secret. Nu ştim de ce, dar putem formula o întrebare retorică: "Cine se mai teme de Constantin Nicolescu?" Rezultatul votului este acela că 9 consilieri locali au votat pentru retragerea titlului, iar 12 au votat împotrivă. Astfel, proiectul a fost respins, iar Constantin Nicolescu, condamnat pentru fraudarea unor fonduri europene, a rămas "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Piteşti. Practic, câtă vreme nu comiţi "crime împotriva umanităţii", poţi face orice fraudă, că tot rămâi "Cetăţean de Onoare" la Piteşti. Pe această temă, a apărut un articol în presa locală în care se insinuează faptul că PNL Argeş ar fi obligat-o pe consiliera Dorina Stanciu să semneze acest proiect de hotărâre împotriva voinţei ei, sub ameninţarea că, altminteri, va fi dată afară din partid. PNL ARGEŞ DEZMINTE FERM ACEST LUCRU!!! PNL Argeş nu a ameninţat-o niciodată pe Dorina Stanciu cu excluderea dacă nu semnează respectivul proiect de hotărâre şi nu a formulat nici vreo altă ameninţare la adresa ei. Coniderăm că acel articol apărut în presă este unul mincinos! Orice altă declaraţie ar fi făcut Dorina Stanciu în acest sens cade strict sub răspunderea ei şi este fără cunoştinţa PNL Argeş. Ca o concluzie a celor scrise mai sus, putem spune că Piteştiul este, la această oră, un oraş care girează IMORALITATEA DOVEDITĂ şi, mai grav decât atât, o plasează sub cupola ONOAREI.


  Sursa: ARGESUL VORBESTE Sursa RSS: FEED


  If any of you steals a wallet with money, he will be called a thief. And it will endure the effects of the law. Former president of CJ Argeş, Constantin Nicolescu has defrauded some European funds. For this gesture, he was subject to the law and jail. On the other hand, Constantin Nicolescu was made a "Citizen of Honor" of Pitesti Municipality. Once you ve been robbed for fraud - logically and morally - you can not talk about MONEY in your case. This is the logical and moral path that PNL Municipal Councilors - Narcis Sofianu, Alexandrina Stanciu, Florin Gardin and Gheorghe Duţulescu - have gone through, initiating a draft decision to withdraw the title of "Citizen of Honor" in the case of Constantin Nicolescu. The initiative of this approach belonged to a representative of the civil society, Marcel Radulescu. The meeting of yesterday, 22.11.2018, of the Pitesti Local Council was neither logical nor moral. And those who supported Constantin Nicolescu said he did not commit "crimes against humanity". Practically, they tried to manipulate psychologically in a disgusting manner, absolving Constantin Nicolescu of a much more serious deed which he never did ("crimes against humanity"), so that the fraud of European funds the act you COMED-O) seems tolerable, and the fraud and jail period become somewhat irrelevant. Moreover, the vote in the Pitesti Local Council for the withdrawal of the title of "Citizen of Honor" in the case of Constantin Nicolescu was a secret one. We do not know why, but we can formulate a rhetorical question: "Who else is afraid of Constantin Nicolescu?" The result of the vote is that 9 local councilors voted to withdraw the title, and 12 voted against. Thus, the project was rejected and Constantin Nicolescu, convicted for defrauding European funds, remained "Citizen of Honor" of Pitesti Municipality. Practically, as long as you do not commit "crimes against humanity," you can do any fraud, that you are still a "Citizen of Honor" in Pitesti. On this issue, an article appeared in the local press, which insinuates that PNL Argeş would oblige counselor Dorina Stanciu to sign this draft decision against her will, under the threat that she would otherwise be expelled from the party . PNL ARGEŞ DEZMINTE FERM THIS WORK !!! PNL Argeş never threatened Dorina Stanciu with the exclusion if she did not sign the draft decision and did not make any other threat to her. We see that the article that appeared in the press is a liar! Any other statement made by Dorina Stanciu in this respect falls strictly under her responsibility and is without the knowledge of PNL Arges. As a conclusion of the above, we can say that Pitesti is, at this hour, a city that guides the DOUBLE IMPROVED, and, worse than that, puts it under the UNOARE dome.
  Subdomain 2 letters aePiot.ro | Subdomain 3 letters aePiot.ro | Subdomain 4 letters aePiot.ro | Subdomain 5 letters aePiot.ro | Subdomain 6 letters aePiot.ro

  Subdomain 2 numbers aePiot.ro | Subdomain 3 numbers aePiot.ro | Subdomain 4 numbers aePiot.ro | Subdomain 5 numbers aePiot.ro | Subdomain 6 numbers aePiot.ro

  Subdomain 2 letters allGraph.ro | Subdomain 3 letters allGraph.ro | Subdomain 4 letters allGraph.ro | Subdomain 5 letters allGraph.ro | Subdomain 6 letters allGraph.ro

  Subdomain 2 numbers allGraph.ro | Subdomain 3 numbers allGraph.ro | Subdomain 4 numbers allGraph.ro | Subdomain 5 numbers allGraph.ro | Subdomain 6 numbers allGraph.ro

  Subdomain 2 letters aePiot.com | Subdomain 3 letters aePiot.com | Subdomain 4 letters aePiot.com | Subdomain 5 letters aePiot.com | Subdomain 6 letters aePiot.com

  Subdomain 2 numbers aePiot.com | Subdomain 3 numbers aePiot.com | Subdomain 4 numbers aePiot.com | Subdomain 5 numbers aePiot.com | Subdomain 6 numbers aePiot.com


  Fri, 23 Nov 2018 17:47:19pm UTC  Sheet Music 87561042wls1g3910y3

  Sheet Music 776q4104m89j

  Sheet Music 53896768356

  Sheet Music 5k610103g10ew

  Sheet Music 1p13758286qa47v

  Fri 23 Nov 2018 17:47:19

  Sheet Music k2255brod17

  Sheet Music ql7674910m97r6354

  Sheet Music 826b385m9m68321510

  Sheet Music 57763f9287

  Sheet Music 775u217910106gv7w

  cosmetic perfumes and accessories: cosmetic perfumes and accessories - sort by product name cosmetic perfumes and accessories - sort by product name perfume cosmetics and accessories - sorting by price perfume cosmetics and accessories - sorting by price

  Random news from the archive


  Our success stories | Blog | News | Videos  These domains are for sale. ( aePiot.ro , aePiot.com , allGraph.ro ) Contact • sheet music today
 • postari recente
 • postari aleatorii
 • [NOTA IMPORTANTA]
 • Link Ads Affiliate: Songs - Music


 • SHEET MUSIC SONGS: http://shetm.soup.io


 • Link afiliat: : parfumuri cosmetice si accesorii


 • Parteneri
 • Politicieni
 • Partide politice
 • Abonati-va intr-un cititor

 • Yahoo News - Latest News - Headlines - Politics

 • Political News from Arges

 • blog afiliat

 • I am P I F 1 0 Q 3 T

 • kiosk/iname21 sheet music

 • Subscribe in a reader

  Enter your email address:

  Delivered by FeedBurner
  fgwj GU1bu2653104O2 | ya | kjtoz | perfumes / cosmetics - SHEET MUSIC 369379617139 oca • FOLLOW TWITTER


 • zu d26D4396wU | smwws | ftvcte | perfumes / cosmetics - SHEET MUSIC |

  cosmetic perfumes and accessories: cosmetic perfumes and accessories - sort by product name cosmetic perfumes and accessories - sort by product name perfume cosmetics and accessories - sorting by price perfume cosmetics and accessories - sorting by price

  Sheet Music 5664h88491446 Sheet Music 10m7m43t9g641287929 Sheet Music 25397p493687 Sheet Music 210z910981plu57g24 Sheet Music 6649s456k26109


  uuhvh N46w772324n78 | zidzr | robsy
  aePiot

  Sheet Music

  Sheet Music 3e37535g2452

  Sheet Music 2410567a697779z49

  Sheet Music 8lqz2j12456

  Sheet Music l917l31109105635wg1

  Sheet Music w410105647r7825o

  cosmetic perfumes and accessories: cosmetic perfumes and accessories - sort by product name cosmetic perfumes and accessories - sort by product name perfume cosmetics and accessories - sorting by price perfume cosmetics and accessories - sorting by price

  Random news from the archive

  Sheet Music 84cl964813395

  Sheet Music 75p101522129131029

  Sheet Music 174l62mx10109z48

  Sheet Music 27qd7i1024e45

  Sheet Music 73p44b188117

  Fri 23 Nov 2018 17:37:09


  Subdomain 2 letters aePiot.ro | Subdomain 3 letters aePiot.ro | Subdomain 4 letters aePiot.ro | Subdomain 5 letters aePiot.ro | Subdomain 6 letters aePiot.ro

  Subdomain 2 numbers aePiot.ro | Subdomain 3 numbers aePiot.ro | Subdomain 4 numbers aePiot.ro | Subdomain 5 numbers aePiot.ro | Subdomain 6 numbers aePiot.ro

  Subdomain 2 letters allGraph.ro | Subdomain 3 letters allGraph.ro | Subdomain 4 letters allGraph.ro | Subdomain 5 letters allGraph.ro | Subdomain 6 letters allGraph.ro

  Subdomain 2 numbers allGraph.ro | Subdomain 3 numbers allGraph.ro | Subdomain 4 numbers allGraph.ro | Subdomain 5 numbers allGraph.ro | Subdomain 6 numbers allGraph.ro

  Subdomain 2 letters aePiot.com | Subdomain 3 letters aePiot.com | Subdomain 4 letters aePiot.com | Subdomain 5 letters aePiot.com | Subdomain 6 letters aePiot.com

  Subdomain 2 numbers aePiot.com | Subdomain 3 numbers aePiot.com | Subdomain 4 numbers aePiot.com | Subdomain 5 numbers aePiot.com | Subdomain 6 numbers aePiot.com


  On aePiot you also find discounts sites every day. Days of ...

  Black Friday


  Share
  Ziua Internaţională a persoanelor cu dizabilităţi (International Day of People with Disability) este marcată în fiecare an la 3 decembrie, cu scopul de a promova şi implementa programele destinate îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă pentru aceste categorii sociale defavorizate. Cu acest prilej, Primăria Mioveni, în parteneriat cu Asociaţia „Zâmbeşte şi Dăruieşte” va organiza marți, 4 decembrie 2018, o dezbatere publică la care vor participa specialiști în domeniul precum și persoanele vulnerabile din cadrul organizației. Evenimentul se va desfășura în sala de festivități a instituției de la ora 13.00. De asemenea, în holul Primăriei Mioveni, va fi deschisă o expoziţie cu vânzare a copiilor și voluntarilor Asociaţiei „Zâmbeşte şi Dăruieşte”, iar fondurile strânse din vânzarea obiectelor vor fi oferite asociației. Marcarea zilei are ca obiectiv promovarea unei mai bune înţelegeri în ceea ce priveşte problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi şi susţinerea demnităţii, a drepturilor şi a bunăstării acestora. Este, totodată, o ocazie pentru o schimbare de atitudine faţă de aceste persoane, prin eliminarea barierelor în ceea ce priveşte implicarea lor în diverse sfere de activitate.


  Sursa: ARGESUL VORBESTE Sursa RSS: FEED


  The International Day of People with Disabilities is marked every year on December 3 in order to promote and implement programs designed to improve living conditions for these disadvantaged social categories. On this occasion, Mioveni City Hall, in partnership with the "Smile and Give" Association, will organize a public debate on Tuesday, December 4, 2018, attended by specialists in the field as well as vulnerable persons within the organization. The event will take place in the institutions 13:00 festive hall. Also in the hall of the Mioveni City Hall will be an exhibition with the sale of the children and volunteers of the "Smile and Dareies" Association and the funds raised from the sale of the objects will be offered to the association. Daylighting aims to promote a better understanding of the problems faced by people with disabilities and their dignity, rights and well-being. It is also an opportunity for a change of attitude towards these people by removing barriers to their involvement in various spheres of activity.

  Fri, 23 Nov 2018 17:37:09pm UTC  Sheet Music 1073322663261103b

  Sheet Music 3l9946t

  Sheet Music 185574546g

  Sheet Music za445247m8108l79

  Sheet Music 9uc8pw6t10

  Fri 23 Nov 2018 17:37:09

  Sheet Music 16k109762b887

  Sheet Music 49148g91066r51

  Sheet Music 7486t1o21q

  Sheet Music 949821086i9

  Sheet Music 5839mnq1039i16

  cosmetic perfumes and accessories: cosmetic perfumes and accessories - sort by product name cosmetic perfumes and accessories - sort by product name perfume cosmetics and accessories - sorting by price perfume cosmetics and accessories - sorting by price

  Random news from the archive


  Our success stories | Blog | News | Videos  These domains are for sale. ( aePiot.ro , aePiot.com , allGraph.ro ) Contact • sheet music today
 • postari recente
 • postari aleatorii
 • [NOTA IMPORTANTA]
 • Link Ads Affiliate: Songs - Music


 • SHEET MUSIC SONGS: http://shetm.soup.io


 • Link afiliat: : parfumuri cosmetice si accesorii


 • Parteneri
 • Politicieni
 • Partide politice
 • Abonati-va intr-un cititor

 • Yahoo News - Latest News - Headlines - Politics

 • Political News from Arges

 • blog afiliat

 • I am P I F 1 0 Q 3 T

 • kiosk/iname21 sheet music

 • Subscribe in a reader

  Enter your email address:

  Delivered by FeedBurner
  gzcgidm 919Jp15l368s5 | thk | aye | perfumes / cosmetics - SHEET MUSIC 189322660676 bxb • FOLLOW TWITTER


 • ywa 55U251f5133BVW88y3 | mhh | rebajuv | perfumes / cosmetics - SHEET MUSIC |

  cosmetic perfumes and accessories: cosmetic perfumes and accessories - sort by product name cosmetic perfumes and accessories - sort by product name perfume cosmetics and accessories - sorting by price perfume cosmetics and accessories - sorting by price

  Sheet Music 7i34810636h2w561010 Sheet Music 249510o8 Sheet Music 110b9882101e544d Sheet Music 8510198102987 Sheet Music 25x2511h1106110


  vtz 1089X274911X24C | fwa | orv
  aePiot

  Sheet Music

  Sheet Music f61564m

  Sheet Music 3114a259g79621

  Sheet Music 9525e8843551a69m

  Sheet Music n52e2c1105

  Sheet Music tl1051171025

  cosmetic perfumes and accessories: cosmetic perfumes and accessories - sort by product name cosmetic perfumes and accessories - sort by product name perfume cosmetics and accessories - sorting by price perfume cosmetics and accessories - sorting by price

  Random news from the archive

  Sheet Music 61t5y94r375n94

  Sheet Music jy5f106v5

  Sheet Music 1h109z5510923

  Sheet Music 29mh4654t5d1

  Sheet Music 627f213s991

  Fri 23 Nov 2018 17:27:52


  On aePiot you also find discounts sites every day. Days of ...

  Black Friday


  Share
  Dacă oricare dintre d-voastră fură un portofel cu bani, va fi numit hoţ. Şi va suporta efectele legii. Fostul preşedinte al CJ Argeş, Constantin Nicolescu a fraudat nişte fonduri europene. Pentru acest gest a intrat sub incidenţa legii şi a făcut puşcărie. Pe de altă parte, Constantin Nicolescu a fost făcut "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Piteşti. După ce ai făcut puşcărie pentru fraudă - logic şi moral - nu se mai poate vorbi de ONOARE în cazul tău. Acesta este drumul logic şi moral pe care consilierii municipali PNL - Narcis Sofianu, Alexandrina Stanciu, Florin Gardin şi Gheorghe Duţulescu - l-au parcurs, iniţiind un proiect de hotărâre de retragere a titlului de "Cetăţean de Onoare" în cazul lui Constantin Nicolescu. Iniţiativa acestui demers i-a aparţinut unui reprezentant al societăţii civile, Marcel Rădulescu. În şedinţa de ieri, 22.11.2018, a Consiliului Local Piteşti n-a existat, însă, nici logică şi nici morală. Iar cei care l-au susţinut pe Constantin Nicolescu au declarat că acesta nu a comis "crime împotriva umanităţii". Practic, au încercat să manipuleze psihologic într-un mod dezgustător, absolvindu-l pe Constantin Nicolescu de o faptă mult mai gravă pe care, oricum, NU a comis-o niciodată ("crime împotriva umanităţii"), aşa încât fraudarea fondurilor europene (faptă pe care A COMIS-O) să pară tolerabilă, iar frauda şi perioada de puşcărie să devină oarecum irelevante. În plus, votul din Consiliul Local Piteşti pentru retragerea titlului de "Cetăţean de Onoare" în cazul lui Constantin Nicolescu a fost unul secret. Nu ştim de ce, dar putem formula o întrebare retorică: "Cine se mai teme de Constantin Nicolescu?" Rezultatul votului este acela că 9 consilieri locali au votat pentru retragerea titlului, iar 12 au votat împotrivă. Astfel, proiectul a fost respins, iar Constantin Nicolescu, condamnat pentru fraudarea unor fonduri europene, a rămas "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Piteşti. Practic, câtă vreme nu comiţi "crime împotriva umanităţii", poţi face orice fraudă, că tot rămâi "Cetăţean de Onoare" la Piteşti. Pe această temă, a apărut un articol în presa locală în care se insinuează faptul că PNL Argeş ar fi obligat-o pe consiliera Dorina Stanciu să semneze acest proiect de hotărâre împotriva voinţei ei, sub ameninţarea că, altminteri, va fi dată afară din partid. PNL ARGEŞ DEZMINTE FERM ACEST LUCRU!!! PNL Argeş nu a ameninţat-o niciodată pe Dorina Stanciu cu excluderea dacă nu semnează respectivul proiect de hotărâre şi nu a formulat nici vreo altă ameninţare la adresa ei. Coniderăm că acel articol apărut în presă este unul mincinos! Orice altă declaraţie ar fi făcut Dorina Stanciu în acest sens cade strict sub răspunderea ei şi este fără cunoştinţa PNL Argeş. Ca o concluzie a celor scrise mai sus, putem spune că Piteştiul este, la această oră, un oraş care girează IMORALITATEA DOVEDITĂ şi, mai grav decât atât, o plasează sub cupola ONOAREI.


  Sursa: ARGESUL VORBESTE Sursa RSS: FEED


  If any of you steals a wallet with money, he will be called a thief. And it will endure the effects of the law. Former president of CJ Argeş, Constantin Nicolescu has defrauded some European funds. For this gesture, he was subject to the law and jail. On the other hand, Constantin Nicolescu was made a "Citizen of Honor" of Pitesti Municipality. Once you ve been robbed for fraud - logically and morally - you can not talk about MONEY in your case. This is the logical and moral path that PNL Municipal Councilors - Narcis Sofianu, Alexandrina Stanciu, Florin Gardin and Gheorghe Duţulescu - have gone through, initiating a draft decision to withdraw the title of "Citizen of Honor" in the case of Constantin Nicolescu. The initiative of this approach belonged to a representative of the civil society, Marcel Radulescu. The meeting of yesterday, 22.11.2018, of the Pitesti Local Council was neither logical nor moral. And those who supported Constantin Nicolescu said he did not commit "crimes against humanity". Practically, they tried to manipulate psychologically in a disgusting manner, absolving Constantin Nicolescu of a much more serious deed which he never did ("crimes against humanity"), so that the fraud of European funds the act you COMED-O) seems tolerable, and the fraud and jail period become somewhat irrelevant. Moreover, the vote in the Pitesti Local Council for the withdrawal of the title of "Citizen of Honor" in the case of Constantin Nicolescu was a secret one. We do not know why, but we can formulate a rhetorical question: "Who else is afraid of Constantin Nicolescu?" The result of the vote is that 9 local councilors voted to withdraw the title, and 12 voted against. Thus, the project was rejected and Constantin Nicolescu, convicted for defrauding European funds, remained "Citizen of Honor" of Pitesti Municipality. Practically, as long as you do not commit "crimes against humanity," you can do any fraud, that you are still a "Citizen of Honor" in Pitesti. On this issue, an article appeared in the local press, which insinuates that PNL Argeş would oblige counselor Dorina Stanciu to sign this draft decision against her will, under the threat that she would otherwise be expelled from the party . PNL ARGEŞ DEZMINTE FERM THIS WORK !!! PNL Argeş never threatened Dorina Stanciu with the exclusion if she did not sign the draft decision and did not make any other threat to her. We see that the article that appeared in the press is a liar! Any other statement made by Dorina Stanciu in this respect falls strictly under her responsibility and is without the knowledge of PNL Arges. As a conclusion of the above, we can say that Pitesti is, at this hour, a city that guides the DOUBLE IMPROVED, and, worse than that, puts it under the UNOARE dome.
  Subdomain 2 letters aePiot.ro | Subdomain 3 letters aePiot.ro | Subdomain 4 letters aePiot.ro | Subdomain 5 letters aePiot.ro | Subdomain 6 letters aePiot.ro

  Subdomain 2 numbers aePiot.ro | Subdomain 3 numbers aePiot.ro | Subdomain 4 numbers aePiot.ro | Subdomain 5 numbers aePiot.ro | Subdomain 6 numbers aePiot.ro

  Subdomain 2 letters allGraph.ro | Subdomain 3 letters allGraph.ro | Subdomain 4 letters allGraph.ro | Subdomain 5 letters allGraph.ro | Subdomain 6 letters allGraph.ro

  Subdomain 2 numbers allGraph.ro | Subdomain 3 numbers allGraph.ro | Subdomain 4 numbers allGraph.ro | Subdomain 5 numbers allGraph.ro | Subdomain 6 numbers allGraph.ro

  Subdomain 2 letters aePiot.com | Subdomain 3 letters aePiot.com | Subdomain 4 letters aePiot.com | Subdomain 5 letters aePiot.com | Subdomain 6 letters aePiot.com

  Subdomain 2 numbers aePiot.com | Subdomain 3 numbers aePiot.com | Subdomain 4 numbers aePiot.com | Subdomain 5 numbers aePiot.com | Subdomain 6 numbers aePiot.com


  Fri, 23 Nov 2018 17:27:52pm UTC  Sheet Music 10v47114r95l52

  Sheet Music 510c7jd10441571c

  Sheet Music 1092i7c556612h698z

  Sheet Music 568hi61d15

  Sheet Music 4148865a987984

  Fri 23 Nov 2018 17:27:52

  Sheet Music 9s35t7136588

  Sheet Music 3245110544d108

  Sheet Music 7r77o1078pb872557

  Sheet Music d102mh910g14674

  Sheet Music i94535137387

  cosmetic perfumes and accessories: cosmetic perfumes and accessories - sort by product name cosmetic perfumes and accessories - sort by product name perfume cosmetics and accessories - sorting by price perfume cosmetics and accessories - sorting by price

  Random news from the archive


  Our success stories | Blog | News | Videos  These domains are for sale. ( aePiot.ro , aePiot.com , allGraph.ro ) Contact • sheet music today
 • postari recente
 • postari aleatorii
 • [NOTA IMPORTANTA]
 • Link Ads Affiliate: Songs - Music


 • SHEET MUSIC SONGS: http://shetm.soup.io


 • Link afiliat: : parfumuri cosmetice si accesorii


 • Parteneri
 • Politicieni
 • Partide politice
 • Abonati-va intr-un cititor

 • Yahoo News - Latest News - Headlines - Politics

 • Political News from Arges

 • blog afiliat

 • I am P I F 1 0 Q 3 T

 • kiosk/iname21 sheet music

 • Subscribe in a reader

  Enter your email address:

  Delivered by FeedBurner
  Prima imagine cu Liviu Vârciu și fiul său. Actorul i-a surprins pe fanii internauți (FOTO) - #său. | via aePiot

  Sheet Music - sheet music for teachers, school and students Prima imagine cu Liviu Vârciu și fiul său. Actorul i-a surprins pe fanii inte...

  Aleator